Miejski ośrodek socjoterapii

Rodzice, czy też opiekunowie trudnej młodzież w Polsce, mogą szukać pomocy w miejskich ośrodkach socjoterapii. W takich miejscach nastolatki mogą otrzymać wsparcie terapeutyczne i dowiedzieć się, w jaki sposób wyjść ze swoich problemów.

Ośrodki socjoterapii są placówkami publicznymi, przeznaczonymi dla dzieci i trudnej młodzieży, czyli osób zwykle od trzynastego do osiemnastego roku życia. Wśród wychowanków takich miejsc znajdują się osoby szczególnie narażone na niedostosowanie społeczne w przyszłości, osoby mające problemy z nauką oraz te, które mają skłonności do sięgania po używki.

Dzięki oferowanej pomocy miejskich ośrodków socjoterapii młode osoby mają szansę uczestniczyć w socjoterapii i nadrobić braki w nauce. Ośrodek skupia się również na aktywizacji trudnej młodzieży, która jest zagrożona wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją.

Placówki są także nastawione na czynną pracę z rodzinami wychowanków po to, by móc jak najlepiej sprostać wyzwaniom i rozwiązać wszelkie problemy trudnej młodzieży.

www.super-box.com.pl
Kinga
News Reporter
Dumna matka dwójki dzieci. Z zawodu projektant wnętrz. Jej zainteresowania to wspinaczka wysokogórska. Chętnie jeździ rowerem. Lubi gotować - jej specjalność lazania z zapiekanymi ziemniakami. Czyta książki historyczne.