Resocjalizacja młodzieży

Aby młody człowiek mógł zacząć normalnie funkcjonować w społeczeństwie i odrzucić dotychczasowe życie, które obfitowało w zachowania niedopuszczalne, musi poddać się resocjalizacji. Najczęściej dochodzi do niej w specjalnych ośrodkach dla trudnej młodzieży lub innych placówkach wychowawczych, które wywierają wpływ na nastolatków, którzy chcieliby poddać się zmianie.

Celem resocjalizacji jest oczywiście przede wszystkim całkowite zerwanie z czynami destrukcyjnymi, uznanymi za niedopuszczalne i szkodliwe społecznie. Młody człowiek ma się też nauczyć kontrolować swoje zachowania i odszukać w sobie sumienie, które powinno się w nim budzić w odpowiednich chwilach.

Skuteczny proces resocjalizacji powinien spełniać trzy podstawowe funkcje: wychowawczo-dydaktyczną, opiekuńczą oraz terapeutyczną. Tylko w ten sposób można doprowadzić do polepszenia się sytuacji danej osoby i wykształcenia w niej odpowiedniego sposobu postępowania.

Aby resocjalizacja przebiegła pomyślnie, młody człowiek musi wykazać choć trochę dobrej woli. Bez tego niestety najprawdopodobniej wszelkie wysiłki opiekunów spełzną na niczym.

nawigacja.city-traffic.com.pl
Kinga
News Reporter
Dumna matka dwójki dzieci. Z zawodu projektant wnętrz. Jej zainteresowania to wspinaczka wysokogórska. Chętnie jeździ rowerem. Lubi gotować - jej specjalność lazania z zapiekanymi ziemniakami. Czyta książki historyczne.