Resocjalizacja młodzieży

Aby młody człowiek mógł zacząć normalnie funkcjonować w społeczeństwie i odrzucić dotychczasowe życie, które obfitowało w zachowania niedopuszczalne, musi poddać się resocjalizacji. Najczęściej dochodzi do niej w specjalnych ośrodkach dla trudnej młodzieży lub innych placówkach wychowawczych, które wywierają wpływ na nastolatków, którzy chcieliby poddać się zmianie.

Celem resocjalizacji jest oczywiście przede wszystkim całkowite zerwanie z czynami destrukcyjnymi, uznanymi za niedopuszczalne i szkodliwe społecznie. Młody człowiek ma się też nauczyć kontrolować swoje zachowania i odszukać w sobie sumienie, które powinno się w nim budzić w odpowiednich chwilach.

Skuteczny proces resocjalizacji powinien spełniać trzy podstawowe funkcje: wychowawczo-dydaktyczną, opiekuńczą oraz terapeutyczną. Tylko w ten sposób można doprowadzić do polepszenia się sytuacji danej osoby i wykształcenia w niej odpowiedniego sposobu postępowania.

Aby resocjalizacja przebiegła pomyślnie, młody człowiek musi wykazać choć trochę dobrej woli. Bez tego niestety najprawdopodobniej wszelkie wysiłki opiekunów spełzną na niczym.

Kinga
News Reporter
Dumna matka dwójki dzieci. Z zawodu projektant wnętrz. Jej zainteresowania to wspinaczka wysokogórska. Chętnie jeździ rowerem. Lubi gotować - jej specjalność lazania z zapiekanymi ziemniakami. Czyta książki historyczne.