Zaburzenia afektywne jednobiegunowe i dwubiegunowe

Zaburzenia afektywne jednobiegunowe i dwubiegunowe to dość częste przypadku psychiatryczne. Zaburzenie afektywne jednobiegunowe (CHAJ) występuje wówczas, gdy u chorego pojawiają się stany depresyjne, a następnie okresy zdrowienia. Za stan depresyjny można uważać np. spadek nastroju, energii, mniejsze zainteresowanie dotychczasowymi hobby, obniżenie libido czy masy ciała. Za stan depresyjny można uważać również brak przyjemności z czynności lub przedmiotów, które poprzednio przynosiły zadowolenie bądź radość. U chorego mogą wystąpić także problemy z podejmowaniem decyzji. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (CHAD) polegają na naprzemiennych stanach manii wraz ze stanami depresyjnymi. Pod pojęciem manii należy rozumieć przeciwieństwo stanów depresyjnych.

U chorego pojawia się wówczas nadmierna aktywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych czy trudności w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności. Warto wspomnieć, że poszczególne fazy mogą trwać z różną długością. Nie muszą być one równomierne. Poszczególne syndromy uzależnione są od organizmu i fazy rozwoju choroby. Tego rodzaju zaburzenia należy bardzo szczegółowo zdiagnozować. Może się bowiem zdarzyć, że te charakterystyczne objawy mogą świadczyć o innych dolegliwościach. Osoby cierpiące na CHAJ lub CHAD powinny znajdować się pod opieką specjalisty. Właściwie dobrane leczenie może znacząco zniwelować objawy oraz złagodzić przebieg choroby.

Chory powinien również przestrzegać wszystkich zaleceń lekarskich.

www.innogenerator.pl
Kinga
News Reporter
Dumna matka dwójki dzieci. Z zawodu projektant wnętrz. Jej zainteresowania to wspinaczka wysokogórska. Chętnie jeździ rowerem. Lubi gotować - jej specjalność lazania z zapiekanymi ziemniakami. Czyta książki historyczne.